Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Visit Project

22 September 2014

Het basisinkomen is een vast inkomen dat door de overheid aan iedere inwoner wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of werkverplichting. Het basisinkomen is hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te garanderen. Ik ben in 2006 in aanraking gekomen met het basisinkomen toen ik onderzoek aan het doen was voor een essay die ik schreef tijdens mijn studie American Studies. Ik begon er meer en meer over te lezen en voordat ik het wist stond ik in 2012 op het wereldcongres in München. De Nederlandse Vereniging Basisinkomen is 25 jaar geleden opgericht toen dit idee ook al speelde. Daar werd ik als lid verantwoordelijk voor het maken van flyers, folders en andere grafische uitingen. Daarnaast ben ik coördinator van het basisteam Groningen. Basisteams organiseren filmavonden, debatten en flyeracties om het idee van het basisinkomen verder uit te dragen.

 

Comments are closed.