Dienst Uitvoering Onderwijs

13 October 2014

  • duo ib-groep

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heette vroeger de Informatie Beheer Groep (IB-groep). DUO bestaat uit twee divisies. De eerste divisie (klantenservice) regelt zaken rond studenten en studeren. Hierbij kun je denken aan het administreren en uitbetalen van de studiefinanciering, het regelen van de OV-studentenkaart en het beheren van de lotingprocedures voor sommige opleidingen. De tweede divisie (onderwijsservice) houdt zich bezig met bekostiging van onderwijsinstellingen. Binnen onderwijsservice werd een nieuw project gestart genaamd BRON. Dit project had tot doel om de bekostiging van onderwijsinstellingen te automatiseren. Waar eerst het middelbare onderwijs aan de beurt was geweest was het de beurt aan het basisonderwijs. Ik was daar werkzaam als projectmedewerker. Werkzaamheden: het ondersteunen en begeleiden van scholen en besturen bij het aansluitproces van administratiesystemen aan BRON. Vanaf 1 april 2009 is binnen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het project BRON-PO van start gegaan. Doel was om het primair onderwijs (PO) aan te sluiten op BRON (Basis Register Onderwijs). BRON is een automatiseringssysteem waar onder andere de uitgewisselde leerlinggegevens bepalen wat scholen/besturen aan bekostiging ontvangen. Het project BRON PO werd ook opgestart als groot voorbeeld hoe DUO in de toekomst eruit zou moeten gaan zien. We hebben niet alleen onze doelstellingen behaald, maar ook nog met een zeer hoge klant tevredenheid; in drie jaar tijd waren de klachten op twee handen te tellen en allemaal naar behoren opgelost. Snel daarna werd ik teamleider/coördinator van de afdeling. Werkzaamheden: toezicht houden op helpdeskwerkzaamheden; kwaliteitscontrole (zowel op inhoud als procesmatig), werkvoorraadcontrole en de dagelijkse werkverdeling. Acteren als vraagbaak voor helpdeskmedewerkers. Het hebben van uitgebreide kennis van de werkzaamheden, de processen en de instructies. Het schrijven van proces- en werkinstructies, maar ook het redigeren van stukken. Het coachen van medewerkers, zowel op inhoud als op gesprekstechnieken. Het zitting nemen in werkgroepen en overlegvormen op zowel inhoudelijk als procesmatig vlak. Daarnaast fungeren als vaste vervanger en rechterhand van de coördinator. Medezeggenschap hebben in de in- en uitstroom van medewerkers. Beoordelen van medewerkers en de kwaliteit van de werkzaamheden. Het zorgen voor input voor rapportages over, en medezeggenschap hebben in het vormgeven van het project BRON PO, en de overstap van project naar lijn.

Comments are closed.